Wie was Emma Deprince?

Emmanuela (Emma) Deprince werd geboren in Lier op 31 oktober 1884. In 1908 huwde ze er met Henricus Goovaerts. Ze werd bijna 105 jaar en overleed in Zoersel op 19 februari 1989. Oorspronkelijk werd Emma begraven in Zoersel, maar in 1998 werd ze herbegraven bij haar echtgenoot op de begraafplaats Kloosterheide in Lier.

Reeds op 22 mei 1944 liet Emma Deprince bij notaris de Strycker in Lier haar testament opmaken. Naast een aantal bijzondere legatarissen, wees ze de stad Lier aan als algemeen legataris.

De voorwaarden werden door haar bepaald als volgt:

“Na aftrek van alle de schulden zal gansch het overschot toekomen aan de Stad Lier op last van stichting eener fondatie, waarvan den intrest zal dienen voor bedeeling van kolen, kleedsel, eetwaren aan de noodwendige kinderen der stadsmeisjesschool van Lier en op last van te zorgen voor het onderhoud van mijn graf.”

Het legaat werd na haar overlijden in 1989 door de gemeenteraad van de stad Lier aanvaard in zitting van 5 maart 1990 en goedgekeurd bij besluit van de gemeenschapsminister van binnenlandse aangelegenheden op 11 januari 1991.