Hoe kan jij bijdragen?

Wil je een bijdrage leveren in de strijd tegen kinderarmoede in Lier? Wil je je mee inzetten om de schoolkosten van kinderen in armoede te dragen? Steun dan het ‘Fonds Emma Deprince’.

Het ‘Fonds Emma Deprince’ werd ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting.

Je kan je gift storten op rekening BE10 0000 0000 0404 met vermelding ‘Fonds Emma Deprince’ of gestructureerde mededeling ***020/0770/00079***.

In nauwe samenwerking met stad en OCMW Lier, bewaakt het Fonds dat de financiële middelen terechtkomen bij Lierse kinderen en gezinnen die in armoede leven. Jouw bijdrage maakt een verschil!

Fiscaal attest
Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag dat op het fiscaal attest vermeld staat. Het fiscaal attest voor giften die je hebt overgemaakt aan het Fonds Emma Deprince ontvang je telkens in het begin van het jaar volgend op de gift. Het wordt je toegestuurd door de Koning Boudewijnstichting.

info@fondsemmadeprince.be
Fonds Emma Deprince
Paradeplein 2/1
2500 Lier